Privacy verklaring

Inleiding
Deze privacyverklaring is van toepassing op onze websites (houseofhats.nl, esdee.nl, tailorofhats.nl) en de diensten die wij aanbieden.
House of Hats respecteert de privacy van haar klanten, relaties en bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk en met zorgvuldigheid worden behandeld.
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke
House of Hats
KvK nummer: 53157591
Winkeladres: Papestraat 24, 2513AW Den Haag
telefoon: 070 406 00 53
e-mail: info@houseofhats.nl

Gebruikte persoonsgegevens
Om haar diensten en producten te kunnen leveren kan House of Hats gebruik een aantal persoonlijke gegevens verwerken: namen, telefoonnummers, e-mailadressen, adresgegevens, bankrekeningnummers, foto’s en hoofdmaten.
Daarnaast verwerken we informatie die u zelf aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld per e-mail.

E-mail communicatie
Soms vragen wij u per mail naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Het is mogelijk dat we deze berichten uit een e-mailwisseling bewaren.

Nieuwsbrieven – gebruik van uw e-mailadres
Uw e-mailadres wordt alleen op de lijst voor nieuwsbrieven geplaatst indien u hier  toestemming voor heeft gegeven. Indien u hier op enig moment geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. De informatie wordt niet verstrekt aan derden.

Inzien, veranderen, of verwijderen van persoonsgegevens
Wij bieden klanten en relaties de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. (Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn).
Als u uw gegevens aan wilt laten passen of verwijderen, kunt u contact met ons op nemen. Uiteraard moeten we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens kunnen identificeren om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen.

Bewaartermijnen
Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 3 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 3 jaar nadat u contact heeft gehad met House of Hats zullen verwijderen. Uitgezonderd hiervan zijn:

  • Gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst (7 jaar fiscale bewaarplicht).
  • Gegevens voor de nieuwsbrief – e-mail adressen en eventueel naam – worden voor onbepaalde tijd bewaard. De lijst voor nieuwsbrieven wordt onderhouden door middel van ‘opt-in’ – uw toestemming – en ‘opt-out’ – het afmelden. Ongeldige e-mail adressen zullen van de lijst worden verwijderd.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld gegevens doorgeven aan PostNL om een bestelling te bezorgen.
Ook maken wij gebruik van Social Media (facebook, instagram, e.d.) ter promotie van de winkel – we maken en posten foto’s van klanten alleen met hun toestemming.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven.

Gegevens die worden verwerkt en beheerd door derde partijen

  • De e-mail van House of Hats wordt gehost bij mijn.host. Dit betekent dat als u een e-mail wisseling heeft met House of Hats, de betreffende mails opgeslagen worden op de servers van mijn.host.
  • De websites en back-ups van de websites worden gehost bij mijn.host. Gegevens die u achterlaat op de websites van House of Hats worden op de servers van mijn.host opgeslagen.
  • De nieuwsbrieven kunnen worden verzonden met Mailchimp en/of MailerLite. Dit betekent dat op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, uw e-mailadres en opgegeven voornaam automatisch worden opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst.

Verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking op sociale media
House of Hats maakt gebruik van Social Media (facebook, instagram, e.d.) ter promotie van de winkel – we maken en posten foto’s en eventuele andere persoonsgegevens van klanten alleen met hun toestemming.
U kunt ons volgen op:
Facebook: https://www.facebook.com/houseofhatsDenHaag/
Instagram: https://www.instagram.com/houseofhats_denhaag/

Wanneer u onze pagina’s bezoekt en daar een reactie op plaatst, worden er gegevens van u verwerkt. Het Social Media platform is er verantwoordelijk voor dat dit in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving gebeurt.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking door het Social Media platform verwijzen wij u naar de privacyverklaring van het Social Media platform:
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Vragen en klachten
Wij controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen!

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 mei 2020. House of Hats behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen.